Handelsgillet i Wiborg

Handelsgillet i Wiborg r.f. grundades 1887 av bergsrådet Seth Sohlberg. Redan fyra år tidigare hade stadsfullmäktiges ordförande, bankdirektören och bokhandlaren Walter Hoving försökt grunda ett gille men tiden var då ännu inte mogen. Fram till Vinterkriget verkade Gillet i eget hus vid Karjaportsgatan 7. Efter kriget gav Handelsgillet i Helsingfors en fristad åt Gillet som nu har c. 130 medlemmar. Gillet har årligen två medlemsmöten följda av föredrag och supé samt en exkursion. I Helsingforsgillets hus finns Wiborgsrummet där Gillet förvarar vissa saker och väggarna pryds med wiborgstavlor. Gillet erhöll ett understöd med vilket rummet nu har fått en ansiktslyftning; nytt golv, väggar målade etc. 

Händelser

Vårmöte mars 2013

Vid gillets vårmöte i mars 2013 hölls ett föredrag av gillesbrodern Magnus Diesen om ”Diesen Wood Co i Karelen – min farfars livsverk”. Föredraget publiceras som en artikel i detta WN 2013.Läs mera »