Tyrgils Orden

Efter senaste krig samlades några hemlösa Wiborgsherrar på Svenska Klubben i Helsingfors kring vad som kom att kallas Wiborgsbordet. Verksamheten konsoliderades 1952 och Tyrgils Orden uppstod. Länge var sällskapet ett klubbkotteri med sitt givna bord under onsdagsaftnarna, men banden till Svenska Klubben blev med tiden lösare. I dag samlas Tyrgils Orden till vår-och höstkapitel i Svenska Klubbens hus, men Wiborgsbordet finns inte längre.

Ordenssällskapet har nu cirka 30 medlemmar, alla herrar. Stormästare och slottshövding är Henrik Degerman, som biträds av rådsherrarna Lars-Einar Floman, Mikael Westerback, Robin Ekström och Emer Silius. Åtta kardinaler har den ansvarsfulla uppgiften att välja slottshövding. Kapitlen inleds med en aktuell översikt av slottshövdingen varpå följer ett Wiborgsbetonat föredrag av en utom- eller inomstående föredragshållare. Kapitlet avslutas med en gemensam måltid vartill sjungs särskilt skrivna kantater. En eller två nya medlemmar tillkommer årligen så att styrkan hålls vid status quo.

Under vårkapitlet den 27 maj 2019, som denna gång hölls på anrika Viborgsrestaurangen Lehtovaara, belyste överstelöjtnant Ari Raunio Viborgs och Karelska näsets krigiska historia. Höstkapitlet hölls, då krutröken lagt sig efter smälledagen, den 3 december på Svenska Klubben varvid Wiborgs Konstvänners ordförande Hannele Helkama-Rågård berättade om den inom kort jubilerande föreningens verksamhet.

Henrik Degerman