Wiborg

Välkommen till Wiborg - samlingsplatsen för föreningsliv kring det gamla Viborg, och i viss mån även det nya. Webbplatsen upprätthålls av Föreningen 7 Januari r.f, en välgörenhetsförening med gamla anor. Föreningen arrangerar varje år en välgörenhetsbal i januari, nuförtiden på Riddarhuset i Helsingfors. Den första balen ordnades år 1836 i Wiborg. Läs mer.


Tidningen Wiborgs Nyheter utkommer med ett nummer i året, i januari. Tidningen innehåller längre artiklar, notiser, bokrecensioner med Viborgsanknytnng samt information om Wiborgsföreningarnas verksamhet. Se tidningens arkiv.

Adressförändringar & prenumerationer: ann.dellringer@gmail.com
Prenumerationspriset är 18 euro. Tidningen kan även köpas på Akademiska Bokhandeln i Helsingfors.


Föreningen 7 januari kallar tills årsmöte

onsdagen den 5 juni kl 13

Plats: Rest Cajsan Helmi, Kajsaniemistranden 6, Helsingfors

Stadgeenliga ärenden. Årsmöteshandlingar delas ut på mötet.

Pga av serveringen ska medlem som tänker delta anmäla sig på förhand till info@wiborg.fi senast måndag 3.6 kl 12.

Styrelsen
 


Just nu söker Wiborgs Nyheter en redaktör

Wiborgs Nyheter kommer årligen ut som ett 20-24-sidigt nummer i A3-format. Tidningen innehåller längre artiklar, notiser, bokrecensioner med Viborgsanknytnng samt information om Wiborgsföreningarnas verksamhet.  Till sin hjälp i arbetet har redaktören en redaktionsgrupp. En separat annonsackvisitör ansvarar för annonsinförskaffning.

I arbetet ingår

  • att hålla kontakt till Wiborgsföreningarna och deras föredragshållare, samt andra potentiella skribenter och artikelförfattare.
  • att följa med nyheter, forskning och utgivning som tangerar Viborg.
  • att i samarbete med redaktionsgruppen vid behov fördela uppgifter som översättningar, bildanskaffning, grafisk planering och ombrytning, eller anlita utomstående för särskilda uppdrag.
  • att redigera, korrekturläsa och sammanställa årets nummer i sanmarbete med redaktionsgruppen.
  • att distribuera friexemplar till författarna av artiklar, notiser, recensioner och föreningsrapporter.

Intresserad? Kontakta oss med kontaktformuläret nedan:

Kontakta Wiborg.fi

Skriv siffran 9 med bokstäver: