Föreningen 7 Januari r.f.

är en välgörenhetsförening med gamla anor. Föreningen arrangerar en välgörenhetsbal varje år i januari, nuförtiden på Riddarhuset i Helsingfors. Den första balen ordnades år 1836 i Wiborg. Läs mer.


Tidningen Wiborgs Nyheter utkommer med ett nummer i året, i januari.
I tidningen finns många intressanta artiklar om Wiborgs historia och nutid. Se tidningens arkiv.

Adressförändringar & prenumerationer: ann.dellringer@gmail.com
Prenumerationspris 18 euro.
Tidningen kan även köpas på Akademiska Bokhandeln.